Joris | Water

maart 17th, 2009

Karel en ik zijn van plan om elk onderdeel uit de tien geboden voor een gezond lichaam uitgebreid te behandelen. Ik begin netjes met het eerste onderdeel, water. Dat wil overigens niet zeggen dat we alles netjes puntsgewijs op volgorde van het artikel tien geboden voor een gezond lichaam zullen behandelen. Karel zal binnenkort iets bijzonders onthullen over slaap. We hebben het op altijdgelijk al eerder over slaap gehad in Los je slaapschuld af en in Wat is slaap?. Wat weet jij eigenlijk van water?

De geschiedenis van water
In het boek ‘Briljante momenten’ lees je onder meer dat:
- (ca. 624-ca. 545 v. Chr.) Thales was de eerste persoon die zich afvroeg waar het universum van gemaakt was. Hij beantwoorde deze vraag met de uitspraak dat ‘alles uit water bestaat’. ‘Water is het eerste principe of element, van de natuur’, aldus Thales.
- (350 v Chr.) Aristoteles en andere Griekse filosofen geloofden dat de hele wereld was geschapen uit de vier elementen: aarde, lucht, vuur en water.
- (ca. 460-ca. 370 v. Chr.) Democritus beweerde dat ‘het universum is opgebouwd uit atomen en lege ruimte, van alle andere dingen denken we slechts dat ze bestaan’.
- (1627 - 1691) Boyle beweerde veel later dat een element (bijvoorbeeld water) een van de eenvoudigste componenten van materie was, die niet konden worden omgezet in iets eenvoudigers.
- (1731 - 1822) In de achtiende eeuw bewees Henry Cavendish met een proef waarbij hij zuurstof (O) en twee keer zoveel waterstof (H) met elkaar liet exploderen dat een juiste reactie van deze twee gassen zuiver water opleverden. Vandaar de scheikundige naam H2O. Cavendish deelde hiermee de genadeklap uit aan het eeuwen oude idee dat water een element was.

Water

Water

Wist je dat?
Het boek ‘Het grote lexicon van hardnekkige misverstanden’ meldt dat:
- Een emmer met heet water (95 graden C) sneller bevriest dan een emmer met kouder water (50 graden C). Er ontstaat namelijk een hoop kou bij het verdampen en er blijft minder water over in de emmer met heet water waardoor er in deze emmer eerder ijs ontstaat.
- Warm water een vuur beter blust dan koud water. Het water zelf blust het vuur niet, daar zorgt de waterdamp voor. Deze waterdamp omhult de brandhaard en verhinderd de toevoer van zuurstof waardoor het vuur verstikt.

Water in de natuur
Het boek ‘Weer voor Dummies’ drukt je even met je neus op de feiten.
- Oceanen bedekken 71% van het aardoppervlak
- Oceanen bevatten 87% van al het water op de aarde
- 3% van al het water op de aarde is zoet
- Die 3% is verdeeld over meren en rivieren (0,009%), grondwater (0,62%), de atmosfeer (0,001%) en 2,15% in Gletsjers en ijskappen
- 77% van alle neerslag valt in de oceanen
- Nog geen 1% (water in de atmosfeer, water in meren en rivieren, water in de grond) van al het water op de aarde de mens voorziet in al haar levensbehoeften
- Deze 1% wordt contant aangevuld door de 23% neerslag op het land
- Van al het water dat als waterdamp in de atmosfeer beland (0,001%) wordt 84% uit de oceanen verdampt en 16% op de continenten
- Elk jaar verdampt er 348 biljard liter water